کناره سوزنی فرش سیرجان محرماتکناره سوزنی فرش سیرجان محرماتکناره سوزنی فرش سیرجان محرماتکناره سوزنی فرش سیرجان محرماتکناره سوزنی فرش سیرجان محرمات

کناره سوزنی فرش سیرجان محرمات

فروخته شده

کد فرش : 40967
محل بافت : سیرجان
عرض : 70 سانتی متر
طول : 192 سانتی متر
رج : 0
طرح : تمام محرمات
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

کناره گلیم فرش سیرجان برجسته باف