تابلو فرش تبریز طرح شانزالیزهتابلو فرش تبریز طرح شانزالیزه

تابلو فرش تبریز طرح شانزالیزه

فروخته شده

کد فرش : 60882
محل بافت : تبریز
عرض : 49 سانتی متر
طول : 83 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره شانزالیزه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز منظره چله و گل ابریشم