شش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبی

شش متری تبریز طرح جدید خطیبی

فروخته شده

کد فرش : 10753
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 52
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

فرش2در3 تبریز چله و گل ابریشم