شش متری تبریز طرح نوین فرشش متری تبریز طرح نوین فرشش متری تبریز طرح نوین فرشش متری تبریز طرح نوین فر

شش متری تبریز طرح نوین فر

فروخته شده

کد فرش : 10755
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 40
طرح : نوین فر
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سدری
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

قالی نقشه نوین فر گل ابریشم