شش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبی

شش متری تبریز طرح جدید خطیبی

فروخته شده

کد فرش : 10756
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 40
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

فرش شش متری تبریز گل ابریشم