شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10759
محل بافت : 60
عرض : 201 سانتی متر
طول : 313 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز سالاری چله و گل ابریشم شصت رج