شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10760
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

قالی 2*3 تبریز دستبافت نقشه سالاری چله و گل ابریشم