جفت شش متری طرح جدید ماهیجفت شش متری طرح جدید ماهیجفت شش متری طرح جدید ماهیجفت شش متری طرح جدید ماهی

جفت شش متری طرح جدید ماهی

فروخته شده

کد فرش : 10764
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 200 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید 9 متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 40 کیلوگرم

جفت شش متری نقشه ماهی جدید گل ابریشم