قالیچه تبریز طرح جدید علیا ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید علیا ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید علیا ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید علیا ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید علیا ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 21091
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم