قالیچه قشقایی تولیدی فروزان پشم رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تولیدی فروزان پشم رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تولیدی فروزان پشم رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تولیدی فروزان پشم رنگ گیاهی

قالیچه قشقایی تولیدی فروزان پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 21092
محل بافت : قشقایی فارس
عرض : 153 سانتی متر
طول : 190 سانتی متر
رج : 40
طرح : قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

سه متری قشقایی طرح جدید اسپرت فروزان