قالیچه بزرگ سوزنی فرش سیرجان برجسته بافقالیچه بزرگ سوزنی فرش سیرجان برجسته بافقالیچه بزرگ سوزنی فرش سیرجان برجسته بافقالیچه بزرگ سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

قالیچه بزرگ سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 21096
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 152 سانتی متر
طول : 223 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : زرشکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه گلیم فرش سیرجان پشم رنگ گیاهی