ذرع و نیم چهارمحال بختیاری خشتیذرع و نیم چهارمحال بختیاری خشتیذرع و نیم چهارمحال بختیاری خشتیذرع و نیم چهارمحال بختیاری خشتی

ذرع و نیم چهارمحال بختیاری خشتی

فروخته شده

کد فرش : 30833
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 104 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 35
طرح : خشتی بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

فرش یک و نیم متری بختیاری رنگ گیاهی