ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 30835
محل بافت : سیرجان
عرض : 100 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم گلیم فرش سیرجان پشم رنگ گیاهی