ذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاریذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاریذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاریذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاری

ذرع و نیم تبریز طرح جدید سالاری

فروخته شده

کد فرش : 30837
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز چله و گل ابریشم