کناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجستهکناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجستهکناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجستهکناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته

کناره سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته

فروخته شده

کد فرش : 40971
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 80 سانتی متر
طول : 282 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

کناره سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی