ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 40973
محل بافت : سیرجان
عرض : 84 سانتی متر
طول : 117 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : نخودی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چهارک سیرجان گلیم فرش