ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 40974
محل بافت : سیرجان
عرض : 84 سانتی متر
طول : 119 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

فرش گلیم گبه سیرجان پشم رنگ گیاهی