ذرع و چهارک سوزنی دستباف فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی دستباف فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی دستباف فرش سیرجان برجسته بافذرع و چهارک سوزنی دستباف فرش سیرجان برجسته باف

ذرع و چهارک سوزنی دستباف فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 40976
محل بافت : سیرجان
عرض : 80 سانتی متر
طول : 119 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : زرشکی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

یک متری گلیم گبه دستبافت سیرجان تمام پشم رنگ گیاهیی