تابلو فرش تبریزطرح گلدان گل سفالی

تابلو فرش تبریزطرح گلدان گل سفالی

فروخته شده

کد فرش : 60886
محل بافت : تبریز
عرض : 44 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان سفالی گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

فرش تابلویی تبریز تولیدی ایمانی چله و گل ابریشم