تابلو فرش تبریز طرح گلدان روی میز

تابلو فرش تبریز طرح گلدان روی میز

فروخته شده

کد فرش : 60892
محل بافت : تبریز
عرض : 54 سانتی متر
طول : 73 سانتی متر
رج : 60
طرح : گل تولیدی آدی بیگی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم تولیدی آدی بیگی