تابلو فرش تبریز گلدان گل

تابلو فرش تبریز گلدان گل

فروخته شده

کد فرش : 60894
محل بافت : تبریز
عرض : 47 سانتی متر
طول : 62 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم