پشتی تمام ابریشم دستباف قم مارک موسویپشتی تمام ابریشم دستباف قم مارک موسویپشتی تمام ابریشم دستباف قم مارک موسویپشتی تمام ابریشم دستباف قم مارک موسوی

پشتی تمام ابریشم دستباف قم مارک موسوی

فروخته شده

کد فرش : 40970
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 94 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج موسوی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی دستبافت تمام ابریشم قم لچک ترنج موسوی