تابلو فرش دستباف تبریزطرح گلدان گل و جام

تابلو فرش دستباف تبریزطرح گلدان گل و جام

فروخته شده

کد فرش : 60896
محل بافت : تبریز
عرض : 51 سانتی متر
طول : 77 سانتی متر
عرض با قاب : 74 سانتی متر
طول با قاب : 99 سانتی متر
رج : 60
طرح : گلدان گل وجام سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز چله و گل ابریشم تولیدی سیدیان