تابلو فرش تبریز طرح گل و میوهتابلو فرش تبریز طرح گل و میوه

تابلو فرش تبریز طرح گل و میوه

آماده فروش

کد فرش : 60898
محل بافت : تبریز
عرض : 69 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
رج : 60
طرح : گل و میوه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم تولیدی سیدرضازاده