قالیچه تبریز طرح سالاری فیروزه ایقالیچه تبریز طرح سالاری فیروزه ایقالیچه تبریز طرح سالاری فیروزه ایقالیچه تبریز طرح سالاری فیروزه ایقالیچه تبریز طرح سالاری فیروزه ای

قالیچه تبریز طرح سالاری فیروزه ای

فروخته شده

کد فرش : 21065
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 55
طرح : سالاری
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز چله و گل ابریشم