جفت شش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشمجفت شش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشمجفت شش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشمجفت شش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشم

جفت شش متری ماهی تبریز جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10770
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 205 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید 9 متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 40 کیلوگرم

جفت شش متری ماهی نه متن گل ابریشم