تابلو فرش تبریزمنظره باغ گردو برجسته باف

تابلو فرش تبریزمنظره باغ گردو برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 60881
محل بافت : تبریز
عرض : 66 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 50
طرح : باغ گردو
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم برجسته بافت