تابلو فرش تبریز گلدان گل تولیدی قربانپور

تابلو فرش تبریز گلدان گل تولیدی قربانپور

فروخته شده

کد فرش : 60900
محل بافت : تبریز
عرض : 45 سانتی متر
طول : 58 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل قربانپور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم