تابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایر بختیاریتابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایر بختیاری

تابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایر بختیاری

فروخته شده

کد فرش : 60901
محل بافت : تبریز
عرض : 69 سانتی متر
طول : 94 سانتی متر
رج : 45
طرح : کوچ عشایر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز کرک برجسته باف