تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل عرضیتابلو فرش تبریز طرح گلدان گل عرضی

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل عرضی

فروخته شده

کد فرش : 60902
محل بافت : تبریز
عرض : 49 سانتی متر
طول : 69 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل عرضی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم