جفت شش متری تبریز طرح جدید صفریان سه متنجفت شش متری تبریز طرح جدید صفریان سه متنجفت شش متری تبریز طرح جدید صفریان سه متنجفت شش متری تبریز طرح جدید صفریان سه متنجفت شش متری تبریز طرح جدید صفریان سه متنجفت شش متری تبریز طرح جدید صفریان سه متنجفت شش متری تبریز طرح جدید صفریان سه متنجفت شش متری تبریز طرح جدید صفریان سه متن

جفت شش متری تبریز طرح جدید صفریان سه متن

فروخته شده

کد فرش : 10768
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 60
طرح : جدید صفریان
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 35 کیلوگرم

جفت شش متری تبریز جدیدترین طرح صفریان چله و گل ابریشم