جفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید کهن شصت رججفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید کهن شصت رججفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید کهن شصت رججفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید کهن شصت رججفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید کهن شصت رج

جفت ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید کهن شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 30838
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 60
طرح : جفت کهن جدید تبریز
ابریشم : 85 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستبافت تبریز کف ابریشم چله و گل ابریشم