ذرع و نیم تبریز طرح ماهی سراسریذرع و نیم تبریز طرح ماهی سراسریذرع و نیم تبریز طرح ماهی سراسریذرع و نیم تبریز طرح ماهی سراسری

ذرع و نیم تبریز طرح ماهی سراسری

فروخته شده

کد فرش : 30840
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی سراسری
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز ماهی گل ابریشم