ذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30841
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز چله و گل ابریشم