شش متری دستباف ماهی تبریز جدید گل ابریشمشش متری دستباف ماهی تبریز جدید گل ابریشمشش متری دستباف ماهی تبریز جدید گل ابریشمشش متری دستباف ماهی تبریز جدید گل ابریشم

شش متری دستباف ماهی تبریز جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10771
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 203 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی نه متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری دستباف تبریز نقشه ماهی جدید نه متن