قالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف ابریشمقالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف ابریشم

قالیچه تبریز طرح موج مهر نوین فر کف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 21099
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز شصت رج موج مهر اعلا باف