جفت قالیچه نقشه جدید ماهی گل ابریشمجفت قالیچه نقشه جدید ماهی گل ابریشمجفت قالیچه نقشه جدید ماهی گل ابریشمجفت قالیچه نقشه جدید ماهی گل ابریشم

جفت قالیچه نقشه جدید ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22002
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 151 سانتی متر
طول : 216 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی نه متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

جفت سه متری ماهی نه متن گل ابریشم