ذرع و نیم تبریز نقشه جدید گنبد امام زاده گل ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه جدید گنبد امام زاده گل ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه جدید گنبد امام زاده گل ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه جدید گنبد امام زاده گل ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه جدید گنبد امام زاده گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز نقشه جدید گنبد امام زاده گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 30844
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل ابریشم طرح گنبد امامزاده