تابلو فرش تبریز طرح گل و بلبل تولیدی منصوری

تابلو فرش تبریز طرح گل و بلبل تولیدی منصوری

فروخته شده

کد فرش : 60909
محل بافت : تبریز
عرض : 37 سانتی متر
طول : 55 سانتی متر
رج : 50
طرح : گل و بلبل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم