نه متری طرح ماهی گل ابریشم چهل رجنه متری طرح ماهی گل ابریشم چهل رجنه متری طرح ماهی گل ابریشم چهل رجنه متری طرح ماهی گل ابریشم چهل رجنه متری طرح ماهی گل ابریشم چهل رج

نه متری طرح ماهی گل ابریشم چهل رج

فروخته شده

کد فرش : 40980
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 253 سانتی متر
طول : 354 سانتی متر
رج : 40
طرح : ماهی هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 25 کیلوگرم

نه متری نقشه ماهی تبریز گل ابریشم