تابلو فرش تبریز گلدان گل آفتابگردانتابلو فرش تبریز گلدان گل آفتابگردان

تابلو فرش تبریز گلدان گل آفتابگردان

فروخته شده

کد فرش : 60922
محل بافت : تبریز
عرض : 50 سانتی متر
طول : 68 سانتی متر
رج : 55
طرح : گل آفتابگردان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم تولیدی رسولی