تابلو فرش تبریز طرح گلدان گلتابلو فرش تبریز طرح گلدان گل

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل

فروخته شده

کد فرش : 60926
محل بافت : تبریز
عرض : 44 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان قربانپور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز گلدان گل تولیدی قربانپور چله و گل ابریشم