شش متری تبریز طرح ماهی نه متن گل ابریشمشش متری تبریز طرح ماهی نه متن گل ابریشمشش متری تبریز طرح ماهی نه متن گل ابریشمشش متری تبریز طرح ماهی نه متن گل ابریشم

شش متری تبریز طرح ماهی نه متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10775
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 201 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی نه متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری گل ابریشم ماهی جدید نه متن