تابلو فرش تبریز طرح کلبه و رودخانه جدید

تابلو فرش تبریز طرح کلبه و رودخانه جدید

فروخته شده

کد فرش : 60915
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
رج : 50
طرح : کلبه و رودخانه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم