تابلو فرش تبریز شام آخر تولیدی میرزا آقا غمخواری

تابلو فرش تبریز شام آخر تولیدی میرزا آقا غمخواری

فروخته شده

کد فرش : 60937
محل بافت : تبریز
عرض : 66 سانتی متر
طول : 148 سانتی متر
رج : 60
طرح : شام آخرداوینچی
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله ابریشم شصت رج سفارشی بافت