تابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایر برجسته باف

تابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایر برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 60938
محل بافت : تبریز
عرض : 60 سانتی متر
طول : 83 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوچ عشایر
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز گل ابریشم برجسته بافت