تابلو فرش تبریز طرح منظره کوچه باغ تولیدی سیدیان

تابلو فرش تبریز طرح منظره کوچه باغ تولیدی سیدیان

فروخته شده

کد فرش : 60943
محل بافت : تبریز
عرض : 54 سانتی متر
طول : 82 سانتی متر
رج : 55
طرح : منظره کوچه باغ
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم