هفت متری دستباف بخیاری طرح خروس نشان رنگ گیاهیهفت متری دستباف بخیاری طرح خروس نشان رنگ گیاهیهفت متری دستباف بخیاری طرح خروس نشان رنگ گیاهیهفت متری دستباف بخیاری طرح خروس نشان رنگ گیاهیهفت متری دستباف بخیاری طرح خروس نشان رنگ گیاهی

هفت متری دستباف بخیاری طرح خروس نشان رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 10774
محل بافت : بختیاری
عرض : 220 سانتی متر
طول : 313 سانتی متر
رج : 40
طرح : خروس نشان جدید بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 28 کیلوگرم

هفت متری دستبافت بختیاری طرح جدید اعلا رنگ آمیزی گیاهی