پرده ای بختیاری طرح جدید خشتی حاشیه سادهپرده ای بختیاری طرح جدید خشتی حاشیه سادهپرده ای بختیاری طرح جدید خشتی حاشیه سادهپرده ای بختیاری طرح جدید خشتی حاشیه سادهپرده ای بختیاری طرح جدید خشتی حاشیه ساده

پرده ای بختیاری طرح جدید خشتی حاشیه ساده

فروخته شده

کد فرش : 40983
محل بافت : بختیاری
عرض : 166 سانتی متر
طول : 248 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی دور ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

پرده ای بختیاری پشم رنگ گیاهی اعلا بافت