پرده ای بختیاری طرح جدید خشت مینا اعلا بافپرده ای بختیاری طرح جدید خشت مینا اعلا بافپرده ای بختیاری طرح جدید خشت مینا اعلا بافپرده ای بختیاری طرح جدید خشت مینا اعلا باف

پرده ای بختیاری طرح جدید خشت مینا اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 40984
محل بافت : بختیاری
عرض : 162 سانتی متر
طول : 225 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت مینا بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

پرده ای بختیاری رنگ گیاهی جدید